Serê na dinade theyr u thur zonê xo de waneno. Qılancıke qiştnena, hes lımeno, kutık laweno, verg zurreno, ga qorreno, bıze qırrena, phepug waneno. Vas hencê xo sere rewino. Kam ke aslê xo inkar keno, wele erzeno rêça xo sono.
   
  SIMA XR AM! DERSİM ZAZA PLATFORMUNA HOŞ GELDİNİZ!
  Kesısê Vanki
 MESELA DEMENA BE KÊSiSÊ VONKi

 Cemal TAŞ
 

MESELA DEMENA BE KÊŞİSÊ VONKİ

Qeseykerdoğ:Hesen Aliyê Sêykemali

Verde; zımıstan vore zaf vorêne. Dı metroy, hirê metroy vorêne, dar u ber munıtêne. Bado hêwrês amêne. Heq bınê kemera huske ra kêro, kemer u dar ver jibêne. Hz. İmamsên isani xısmê yira bıparêno. Hêwrês ke qurfiya, gurrais gıno pıro, komıro şa vecino, her ca beno thıng u tari, mız u duman her ca cêno, dina bena tari. Belê; çifatê vore ki esto. Awi benê zêde, hêqay harmug cêne, çırpoji, vaşi, dar u ber awe cêno. Qom, koli u velgê xo zımıstan düri ra ebe tawuga ano. Eke bi êrğuçiyê, vore sero mal ret fetelino, derze ret yêno ardene.

Derê Laçi de Goma vanê, wertê bırriyo, Demena malê xo ardêne uca kerdêne weyi. Demena wairê mali bi, dêwleti bi. Verde; werdê mıleti ron u thoraq, mast be doa bi. Mal ke nêbi ron u thoraq ki nêbeno. Mal; usar, amnan, payız berdêne yaban de çıraynêne, zımıston ebe koçena kerdêne weyi. Mêsın be dowaria nêbrdêne teber. Payız velg bırnêne, kerdêne dara, dara de kerdêne husk, zımıston ya ebe phêşt, ya ebe tawuga ardêne. Vaso ke çinito, taê kerdêne mereka, taê teber ra nijnêne, sodır ara de, perociye de, jü ki sam de dêne heywani. Eke kuti belekvore goney vetêne dêne dowari. Hama malê şay ver, lekan ontêne, berdêne bırr. Bırr de mali apure lêa bırri dêne, koçen werdêne. Vore ke serê koçeni qapankerd, mal nêşikino bıçero.

Kêşıs Vonk de mendêne, warê piyê Kêşiş be kor bo, qonağê vıraste bi, sêne hasaba vıraste bi, aqılê isani nêguretêne. Kilse de ronistayi bi, caê xo berz bi. Oda yi verde; nêrdgan gırêdayi bi, oda de enway çeşit kıtabi êşt bi.

Erzurum ra, Erzıngan ra, Elejiz ra, Meletiye ra ebe resena xêği gırêdêne, ardêne kilse. Kêşişi fistano şa gurêtêne pıra, tac nêne serê xo, xêgi berdêne kerdêne oda xo. Kıtabê xo gurêtêne, wendêne xêgi kerdêne wes. Mılet niya zê mıloçıke amêne şiyêne.

Serra jüyê; asma gucige, zof vore vorena dar u ber qapan kena, mal caê nêreseno. Hasavê Hermenia, hasavê hukmati ra 13 roci tepiyao. Demena tersêne, vanê ‘alef senık mendo, mal ki teber nêsono, bêrê şime lewe Keşişi, marê serra emseri re dirê roco berzo, ala no halê ma sebeno, na çı bêtera?’ Hawut mordemi, hawut qırvana cêne, lekana kêne nınga xo gınê raa Vonki. Ebe lekenana vore dewesnaina, çığır oncenê, lêlê son de xo resnenê Vonk. Kêşiş nine vêneno hêkmete de mano, nine cêno zerre, adır keno we, ni xo kêne germ. Cırê non vêneno, Demena pize xo kenê mırd.

Keşiş vano:
-Çıgo, çıvao, na severese de xêra, sıma amê?

Demena vanê:
-Mıneta de ma tora esta, emser na zımıstan zaf vore vorê, hên aseno ke serre gıran vêrena ra. Alef qediyo, malê ma qırr beno. Dirê roca marê berzo , ma veco sılametiye.

Kêşiş ravêr sas beno, tenê dudıl mano, hama desınde xo dano arê, vano:
-Ala êwro retiya xode sêrkêre, sıma êwro meymanê mınê, hata sodır Hêqi ra be xêre.

Kêşiş; a sewe veng dano Hêqi berbeno, vano, ‘ya rabbim! Ni mordemi qulê toê safyê, qelbê xoê paki amê gınê mıro. Se bıkeri, se cüwabê nina bıdi. Ez ki hawarê to kena, sekena bıke, toa ayan u beyano.’ Beno sodır, Demeno vezêne ra, ara xo kenê.

Keşiş cırê azet u xızmete keno, vano:
-Mı sımarê hêştê esto, hêştena qarê xo borê. Êwro Phasemeo, phasemêna, hetê veroza de kokê dara asenê. Sıma malê xo ret benê yaban de fetelnenê.

Demena qırbananê xo danê Kêşişi, kılê xo jübin ro bırnenê, cêrenê ra sonê Derê Laçi. Roca hawutine sıliye vorena, waxtawaxtê dowam kena. Demena roca bine sodır yêne teber ke çı bıvêne, belek koto veroca, herd aseno. 

http://www.dersimsite.org/hekat7.html

------------------------------------------------------

 
  Bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Serê na dinade theyr u thur zonê xo de waneno. Qılancıke qiştnena, hes lımeno, kutık laweno, verg zurreno, ga qorreno, bıze qırrena, phepug waneno. Vas hencê xo sere rewino. Kam ke aslê xo inkar keno, wele erzeno rêça xo sono.